Џингис Кан – законот бр. 1

Џингис Кан - законот бр. 1

Законите на Џингис Хан

Џингис Хан на својот народ му предложил нов начин на живот.

1. Кон раководењето и раководството на државата се допуштале луѓе не по право на раѓање и наследни линии, туку со реални способности и дела.

2. Целата машка популација се воини. Служат од 14 до 70 години.

3. Борбено братство и меѓусебна помош.

4. Основата на врската е Вистината. Лажењето е кривично дело.

5. Железно почитување и спроведување на Законот.

Има само две казни – смртна казна и прогонство во Сибир.

Нема „строги опомени според законите …“. Ханот може само да бара извршување на Законот.

Ханот не може да бара да го прекрши Законот. Тоа се законите на војната.