ОДЈЕЦИ И РЕАГОВАЊА

Читајќи ги написите околу „договорот“ со Бај-гањовци и нашиот ментален изрод ЗаеФ, по милионити пат јавно прашувам, а никој не ми одговара на следново прашање:

„СО ШТО СТЕ УЦЕНЕТИ ГОСПОДА ОД ВМРО-ДПМНЕ? ИСПАДНЕТЕ И КАЖЕТЕ МУ НА НАРОДОТ ШТО И КАКО СЕ СЛЧУЧУВА? ВО КАКВИ ГОМНАРИИ СТЕ ВМЕШАНИ?

(за СДС секој ментално здрав знае кои се и што се, ама сега е прашањето за ВМРО)

 

 

Miroslav Mikifor Spiroski Тоа е брату можиме самои да чекаме и да видиме дали воопшто имаме партија македонска која ќе се бори за оваа држава и овој народ македонски..! или сите ќе подклекнат и повторно народот ќе треба да ги земе работите во свои раце…

 

 

Дедо ми бугарите до смрт го тепале,а татки ми и браќта мали морале на ситен камен да коленичат и да гледаат со саати! Проклети да сте предавници на Македонија!!

 

 

 

БИДЕЈЌИ ЗА МАКЕДОНЦИТЕ ЌЕ ИМА САМО ИСТОРИЈА СПОРЕД ЧЛЕН 8 НА ДОГОВОРОТ, НИВ ЌЕ ГИ ОПРЕДЕЛИ „ЗАЕДНИЧКА МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ЕКСПЕРСТКА КОМИСИЈА“-И НИШТО НАШЕ
„Член 8
2.Во рок најдоцна до три месеци од влегувањето во сила на овој договор, со цел продлабочување на заемната доверба, двете Договорни страни ќе формираат Заедничка мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, на паритетна основа, за да придонесе за објективно и засновано на автентични и на докази засновани историски извори, научно толкување на историските настани.
3.Двете Договорни страни ќе организираат со заемна согласност заеднички чествувања на заеднички историски настани и личности, насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на европските вредности“.

 

 

 

И Бугарија се стави над Македонскиот Устав:

„Република Македонија, потврдува дека ништо од нејзиниот Устав не може и не треба да се толкува дека претставува или некогаш ќе претставува основа за мешање во внатрешните работи на Бугарија, со цел заштита на статусот и правата на лицата, кои не се државјани на Република Македонија“ .

Политичарите во РМ и Правниците се патолошки случаи, предлагам да бидат прегледани во Психијатрија!