не заслужува држава да има

Оној што ќе го гласа овојга, не заслужува држава

Сцена прва: Навлекување на сомот муртински: Лажгото лаже на дуелот на МТВ.   Сцена втора: Не само што го познава, ами преку него и рекет зема. Копитото бара 6 милиони евра.   Сцена трера: Многу блиска иднина.