Мицов

ДО КОГА ЌЕ БИДЕМЕ ГОВЕДА ?

ЗА МЕНЕ ОДГОВОРОТ НА ТАКВО ПРАШАЊЕ Е ЕДНОСТАВЕН: ДОДЕКА СИТЕ ЗАВРШИМЕ ВО КЛАНИЦА. Денешната состојба на македонското безумие е слична на таа за која пишува монахот Исаја Серски по 1371 г. кога владетелите на Македонија – крал Волкашин и Углеша претрпиле пораз од Османлиите и загинале во битката: „И земјата беше лишена од сите добра, од луѓе, добиток и други плодови. Затоа што немаше принц, ниту водач, ниту водач во