колумни

Аморфна маса

Во 1978 г. во разговор со генералот Темпо, на неговите прашања „Што не е во ред со Југославија?“ и „Што не е во ред со партијата?“, Тито му одговара: „Ја нема веќе Југославија“ и „Ја нема веќе партијата“. Ако го парафразираме Тито, можеме да кажеме дека повеќе години не постои македонска држава и македонски народ во нормалната смисла на зборот. И во контекст на милениумските македонски традиции. СКОРО ТРИ ДЕЦЕНИИ