Flat Earth предизвик

Flat Earth  предизвик

Официјалната наука ја мери “заобленоста” на земјата според официјална и “научно” докажана формула.

 

Охридско езеро, официјално измерено е долго нешто малку повеќе од 30 километри. Тоа е безмалку 20 милји.

Според општоприфатената научна формула за пресметување на закривеноста (облината) на планетата, значи дека меѓу Св. Наум и рампана што треба да ја титнит Пендикон ре, висината на заобленодта е околу 30 метри.

Значи, ако е Митичон Свети Наум, со дурбин имет снемено да го видит Пендикон како ќе ја титнит рампана!

Дудинка официјално од АРМ бараше оптички апарати што гледаат на огромни далечини, а што ги користи артилеријата. Нормално, одбиени бевме! Армијата беше зафатена со отшивање на името Македонија од униформите.

Вакви далекугледачки експерименти досега имаат изведено унгарците на Балатон и канаѓаните во соработка со американците на Онтарио.

Тие со видео опрема и телескопи со голем домет докажаа дека нема заоблување на езерата и дека се гледа спротивната страна.

Дудинка повикува да го потврдиме или негираме ова тврдење на Охридско езеро со помош на ваков експеримент.

Потребна е соодветна опрема.

Се нафаќа ли на ова Скопското астрономско друштво?

 

Дудинка

23.09.19