milenkonedelkovski

НА КОГО МУ Е ПОТРЕБЕН ТАКОВ НЕНОРМАЛЕН СВЕТ ?

Моментално во ООН има 193 членки. Формално тие се водат како „независни држави“ Но реално тоа се држави од кои „ништо не зависи“, држави потчинети на Светската влада во сенка. Исклучоците се бројат на прстите на едната рака. Притоа и тие исклучоци СЕ МНОГУ ВНИМАТЕЛНИ кон таа Светска влада. Доволна беше таканаречената пандемија со Ковид-от и тие автоматски се приклучија кон наредбите на таа влада да ги ЗАТВОРААТ своите народи