5-те правила на Џон Вејн

5-те правила на Џон Вејн

1. Парите не можат да ја купат среќата. Но, покомотно е да си плачеш во Мерцедес отколку на велосипед.

2. Прости му на непријателот, но запамети му го името на копилето.

3. Помогни му некому кога е во невоља, па тој ќе се сети на тебе кога ќе е повторно во невоља.

4. Многумина се сеуште живи оти убивањето е спротивно на законот.

5. Алкохолот не ги решава проблемите, но исто така и млекото не ги решава.