Фараж – Клег дебата за ЕУ

Во Велика Британија не можат да се решат им треба ли, или не, ЕУ.
Каде сме се запнале ние накај ЕУ? Ќе влагаме ли во распадната организација?