ТЕАТАР

ТЕАТАР

ЧИЈА СИ –     27.03.2014  (18:00)  Голема сцена

ОГНЕНИ ЈАЗИЦИ – 27.03.2014 ( 21:00) Голема сцена

ЖИВОТ ВО ТЕСНИ ЧЕВЛИ – 29.03.2014 (20:00) Голема сцена