Само три пати досега!!!

Само три пати досега!!!

Мобилизацијата во Русија е објавена само три пати низ историјата.

1) 18 јули 1914 година
(Првата светска војна)

2) 23 јуни 1941 година
(Втора светска војна)

3) 21 септември 2022 година (Русија против НАТО).