Рудниците на смртта

Рудниците на смртта

ЗЕЛЕНА АГЕНДА = ЗЕЛЕНА ЛАГА
Вистини, заблуди и факти

во следните 30 години, населението на планетата ќе троши повеќе руди отколку што се правело во претходните 70.000 години

⚒ рударството создава 100 милијарди тони отпад годишно

За прочистување на еден тон ископан материјал потребни се најмалку 200.000 литри вода, која е контаминирана со киселини и тешки метали

Рударската индустрија е втор најголем загадувач и се очекува наскоро да стане број 1

до 2035 година ќе се зголеми побарувачката за одредени елементи:
— 2 пати по германиум
— 4 пати по тантал
— 5 пати по паладиум
— 9 пати по скандиум
— 24 пати за кобалт.
(извор)

Планините, шумите, езерата и водотеците се уништуваат во име на зелената енергија

Сончевите панели се сè освен „зелена енергија“ (извор)

❗️ Ветерниците и соларните панели за разлика од фосилните горива или нуклеарната енергија бараат:
— 15 пати повеќе бетон
— 90 пати повеќе алуминиум
— 50 пати повеќе железо, бакар и стакло.

Дудинка
22.01.23