Ристо Ивановски

Ристо Ивановски

ДО КОГА ЛУПЧО ГЕОРГИЕВСКИ И НИКОЛА ГРУЕВСКИ ЌЕ МОЛЧАТ ЗА СТРАНСКИТЕ ЗАКАНИ ?!

Познато е дека со грабежите на општествениот имот, што беше извршено за време на владењето на СДСМ, Лупчо Георгиевски како претседател на ВМРО- ДПМНЕ се спремаше да се изврши ревизија, што беше договорено, во последен миг под закана, ревизијата не беше спроведена. Тоа беше повод за да се продолжи со плачкањето на Р.Македонија. Ова беше предигра, оплачканиот и осиромашен народ да не си ја брани својата Р.Македонија. И така САД и Европа македонскиот народ го поразија !
Како што САД без одлука на ООН врз Србија изврши инвазија, и со бомби со осиромашен ураниум, а и врз Р.Македонија САД изврши агресија, потпомогнато од војната база во Косово центарот на злото! Па оттаму навлегувале Арнаутите (Черкези, Татари и Шкиптари). А тоа на САД не му беше доволно, САД не дозволуваше Македонците да си ја одбранат својата држава, од аеродромот не им дозволи да полета авијацијата,директно во Р.Македонија ги наоружуваше Арнаутите,според арнаут=одметник кои како турски колонисти до 1913 год. беа без доказ на сопственост на имот- оплачкан православен. САД издејствувала, СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ со војската и полицијата меѓусебно да не се подржуваат,
со закана за напад ако во с.Арачиново не престанат дејствијата, со што можеа да се повлечат САД… бандитите подржувачи на Арнаутите трговци на дрога, робје… органи, прогласувајќи си се победници,
што никаде во светот се нема случено, итн. И конечно врз Лупчо Георгиевски се изврши принуда тој да го потпише Рамковиот договор со кој само Македонците во Светот ја изгубија својата национална држава, никоја нација како македонската во Светот ова што го дожувува го нема доживеано- злостор! Како чудо невидено, не постои реципрочност меѓе две суверени држави- Шкиптарија и Р.Македонија !

САД како носител на Велика Албанија со шкиптарски јазик кој е монголски, татаро-турски без родови, поради што со нив грешат Арнаутите како 90% Геги (Черкези и Татари) со бело кавказко кече… каде е кавказка Албанија (Страбо) а и 10% Шкиптари (Тоски) одродени тн.Словени, со два посебни јазици со кои Азијатите Геги со Шкиптарите меѓусебно не општеле, не стапувале во бракови и не се разбираат.

Сè ова не им пречи на САД врз Никола Груевски да изврши и принуда, тој да го внесе и шкиптарскиот јазик во западна и северна Р.Македонија, што беше припрема за втор службен јазик да биде јазикот на тн.словенски изроди Шкиптари со православен двоглаворел кој ги краси македонските цркви.А нив САД-Арнаутите со векови (17, 18, 19, 20 и 21 век) по ред ги рушат,запалуваат, крадат…зашто никој не ги суди, кога со нив се САД и Европа. И следи Македонците се бунтувале за шкиптарскиот монголски јазик тој да биде втор државен јазик со 100% турски колонисти од последните векови, па ним да им се суди за рушители на Устав на Р.Македонија но не на УЧК- бандити крвници Ахмети, Џафери…, на кои влакно не им фали, а Македонците скапуваат во затвори што си ја бранеле македонската држава. Па таа е само македонска, на никој друг. Сè ова било лесноспроведливо со главникот САД- амбасадор. И конечно следеле закани врз Никола Груевски со неговата придружба и семејствата со ливидација.

Ова што го пишувам, не е сè, што го знае Христијан Мицковски и други- сите молчат од моќната САД.
Бидејќи со векови ваква е крволочната состојба врз Македонците, сите молчат за да не доистребат!

 

Ристо Ивановски

Битола,

23.10.19