Проблем, демек!

ВМРО се соочува со проблем.
Ова сепак личи дека проблемот со масовноста е поголем за СДСМ отколку за ВМРО.

http://struga2014.com/2014/03/26/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BC%D1%80%D0%BE-%D0%B4%D0%BF%D0%BC%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B8/