По повод денот на Светителот Климент Охридски

По повод денот на Светителот Климент Охридски

По повод денот на Светителот Климент Охридск

Климент е пред се древно македонски збор за означување титула “Врвна умност или Врвен мислител” и се однесува на оној кој со умот знае се и со мислата ја создава стварноста. Доаѓа од зборот КаЛаМа што преведено на денешен јазик значи Господ Сјае во Ма (во фреквенцијата на Ма). Затоа и словото или звукот М или Ма е означена како суштиноносна и најважна буква. Не случајно македонскиот збор “калама” (латински “каламус”) е денешен назив за “перо за пишување”, покрај други негови значења.
Ние денес го славиме Св.Климент Охридски, но и пред него имало македонски големи “к(а)ли(а)ментовци”. Затоа треба да се има на ум дека римскиот Сан Клементе е име, поточно титула, копирана од македонскиот “климент”. Оттука, житието на Св. Климент Охридски треба да се протолкува и запише точно според македонскиот светоглед.

Емилија Гелева

Скопје, 8.12.20