Оскудација, паре су скупе!

Оскудација, паре су скупе!

🧑‍🌾 – Русија и Украина заедно произведуваат 31% од глобалното 🥖 производство на пченица!

❌ – Египет, кој одговара на 6% од потребите на глобалните пазари, стравува од недостаток на вода поради новата етиопска брана на реката Нил!

Аргентина – Аргентина, најголемиот производител на пченица во Јужна Америка, се соочува со невидени пожари на земјоделските површини!

Реката Парагвај, која во основа е основа за земјоделските области во Јужна Америка, е на историски најниско ниво.

Кина (НР Кина) од почетокот на пандемијата складира залихи 🥖 пченица (Купија 60% од глобалното производство минатата година), 🍚 ориз (65% од глобалното производство) 🛢 резерви на нафта итн.

🧂🚫 – Русија воведе забрана за земјоделски ѓубрива во сите земји (тие произведуваат речиси 50% од светот)

🧂🚫 – Белорусија воведе забрана за земјоделските ѓубрива

🥖📈💸 – Цените на пченицата се највисоки во послединве 14 години, речиси 1000 американски долари

🛢📈💸 – Цени на нафтата стигна до 120 американски долари

Предупредивме и поради тоа не блокираат. После ќе биде мора да се солидаризираме, да бидеме обединети, да се стрпиме исто како за време на пандемијата. Ама после ќе биде доцна… Не очекува глад каков што немало од 1945-та…

 

Милош Милошевски

Скопје, 03.03.22