Оној што ќе го гласа овојга, не заслужува држава

Оној што ќе го гласа овојга, не заслужува држава

Сцена прва: Навлекување на сомот муртински:

Лажгото лаже на дуелот на МТВ.

 

Сцена втора: Не само што го познава, ами преку него и рекет зема.

Копитото бара 6 милиони евра.

 

Сцена трера: Многу блиска иднина.