Нуклеарен напад!

Нуклеарен напад!

Има мало недоразбирање во американската анализа за можниот руски одговор на евентуалното директно учество на НАТО во конфликт – преку Полска или на друго место. Американските експерти го исклучуваат превентивниот нуклеарен напад бидејќи се сигурни дека Русија го користи ова крајно оружје само како одговор на претходниот нуклеарен напад на Западот. Во тоа грешат. Веќе сме во различна фаза на конфликт. За Русија тоа значи да се биде или не. За САД секако е многу важно, но не и егзистенцијално. Ја преминавме границата.
Потсетувам: Јас сум (скоро) секогаш во право во моите анализи. Не обидувајте се да најдете како. никогаш нема да дознаете. –

Александар Дугин

2022, Москва