НОАМ ЧОМСКИ

Секогаш брилјантен. На своето последно појавување во февруари годинава, со прости примери и блескави заклучоци, обајсни се.
http://dnevnik.mk/?itemID=FD6C3CD889B6484E98B2622F6DE3827C&arc=1
http://dnevnik.mk/?itemID=FD6C3CD889B6484E98B2622F6DE3827C&arc=1
http://youtu.be/6mhj-j0z-fk
https://www.youtube.com/watch?v=6mhj-j0z-fk
http://youtu.be/6mhj-j0z-fk