НЕАМ НИТУ ЕДНА ФОТОГРАФИЈА ОД ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА!!!

НЕАМ НИТУ ЕДНА ФОТОГРАФИЈА ОД ПЛАНЕТАТА ЗЕМЈА!!!

There is no photographs of Earth … Somebody tell me why?