На светот му следат сценарија како од Лудиот Макс

На светот му следат сценарија како од Лудиот Макс

Без оглед на текот на пандемијата, социјалните последици од моменталната состојба ќе бидат крајно далекусежни.

Од една страна, капиталистите ќе бидат среќни, бидејќи најголем дел од работата ќе биде работа на далечина. Ова ќе им овозможи драстично да ги намалат инфраструктурата и трошоците. Исчезнувањето на разликата помеѓу приватната (домашна) и професионалната сфера ќе доведе до зголемено искористување на работничката класа. Сите несакани договори, можеби и во нови форми, ќе се шират по стапка на коронавирус.

Проширувањето на виртуелната димензија во животот на општествата исто така ќе доведе до зголемување на нивото на контрола на властите над секоја сфера од нашите животи. Во контекст на пандемични закани, био-моќта (биокувоар во смисла на Мишел Фуко) ќе биде пошироко користена, што доведува до државен надзор и над интимната сфера на граѓаните.
Светот ќе оди многу подалеку од денес кон визијата за нов прекрасен свет на Алдос Хаксли и други анти-утопии. Освен ако апокалипсата и светот по него не доаѓаат како од сценаријата на  „Лудиот Макс“ …

 

Матеуш Пискорски

Варшава, 20.03.20