Дрекслермаер капут

Дрекслермаер капут

Германската инвестиција во Тиквешијата, фабриката Дрекслермаер, ќе биде затворена во рок од неколку месеци.

Во погоните веќе нема трета смена, а на вработените им е кажано дека за два до три месеца фабриката комплетно ќе биде затворена.

Изворите на Дудинка потврдуваат дека германците фабриката ќе ја селат во Албанија.

Das Leben kam (дојде живот).

 

 

Дудинка

20.03.19 – Неготино