ДРВО си е ДРВО

ДРВО си е ДРВО

Еден од талентираните нововработени во Македонски шуми!