Дејв Мур

Дејв Мур

Дејв Мур, кој инаку беше гостин во мојата емисија пред 2 сезони:

–  “Се разбира, секогаш имало лизгање на земјиштето, пожари, повеќекратни вулкани што одекнаа одеднаш, поплави во места каде што не се гледаше вода за 3000 години, пукнатини и појавувања низ целиот свет, мега урагани, топлотни бранови, земјотреси, чудни знаци на небото , небото се претвора во темнина 3 часа (во Русија), животните умираат, епидемии на предозирање со дрога, самоубиства и смрт на очај … Но, она што не сме го виделе досега, сето тоа се случува одеднаш.
Медиумите не ти покажуваат ништо од ова, се разбира, така што кога сето ова ќе дојде до глава, тоа ќе биде шок за маглите кои не обрнуваат внимание …

Сето ова е библиско, па ако си хебрејски или некој што не е од злобни и се чувствува како избегнување на пресудата може да биде добра работа, тогаш подобро да се справите со Севишниот, затоа што доаѓаме до “игра” Во текот на времето, дали имате висок резултат”?

(Напомена: преводот е од Гугл транслејт)

 

Оригинал:

Of course there have always been landslides, wildfires, multiple volcanos erupting at once, flash floods in places that have not seen water in 3000 years, cracks and sinkholes appearing all over the world, mega hurricanes, heatwaves, earthquakes, strange signs in the sky, the sky turning to darkness for 3 hours (in Russia), animal die offs, epidemics of drug overdoses, suicides and deaths of despair… But what we haven’t seen before is all of these happening all at once.
The media isn’t showing you any of this of course, so that when this all comes to a head it will be a shock to the Muggles who aren’t paying attention…

This is all Biblical, so if you’re a Hebrew or someone who isn’t of the wicked and feel like escaping judgement might be a good thing, then better get right with the Most High, because we’re coming up to ‘Game Over’ time, do you have a high score?