Глобално ладење?!

Глобално ладење?!

Дали планетава се лади или се грее? Кого да слушаме? Корумпираните научници, заинтересираните банкари или бизнисменитеод загадувачки индустрии?

Според сликите од НАСА, поларната ледена апа се зголемува!