Георги Кастриот

Георги Кастриот

Георги Кастриот

1) Дедо му се викал Стеван Кастриот

2) Татко му Јован( Иван)Кастриот

3) Мајка му Воислава ( внука на Крале Марко)

4) Бракја : Станиш, Репош, Костадин

5) Дедо ( Вујко на мајка му) Андреш Лазаре

6) Татко му Јован изградил манастир и камбанарија на света гора, а брат му Репош бил монах, Игумен, закопан е на Хиландер.

7) Прекарот даден од Османлиите -Искендер Беј во буквален превод од турски значи принц Александар.

Се прогласил за “Христов воин” ослободител на Кроја, Дебар и Скопје.

9) Формирал “Лига” заедница на славјанските народи. По ослободуванјето на сите конвертити словени кои не сакале да се вратат во ” верата на нивните татковци”- Православие; им дал три можности : Да се селат, да плакјаат глоба како Турци или ке бидат погубени.

10) Се оженил со војводката Даница Донка ( МакеДонка). керка на кнезот Георге Комнен и кнегинјата Ангелина Требош. Имале повеке деца од кои синови : Максим, Бранко, Иван…

* Во светската историја е запишан како последниот Македонски крал. А во сите музеи и енциклопедии под неговата слика пишува : Крал на Ематија ( Епир) и Македонија..

Преземено од Aristotel Makedonski