ГАРАЖАТА НА КРОКОДИЛОВ

ГАРАЖАТА НА КРОКОДИЛОВ

Ристо Крокодилов Гуштеров има дивоградба, гаража.

СДСМ ќе се бори до последната гаража за правата на гаражите на Крокодилов.

 

Поука од авторот:

Зошто е овој текст во рубрик “Здравје и Убавина“?

Затоа што за ваква “УБАВА“ гаража дивоградба, треба да имаш нарушено ментално ЗДРАВЈЕ да ја браниш.