Во што се претвориа

Во што се претвориа

ЕУ требаше да биде група на земји со ексклузивна економска цел, таа заврши во војна против Русија

 

ECOWAS требаше да биде група на земји со ексклузивна економска цел, таа бара да влезе во војна со Нигер

 

НАТО требаше да биде одбранбен сојуз, секогаш се користеше како сојуз за агресија

 

ЛГТБ движењето се позиционираше како толерантно и инклузивно движење и на крајот беше нетолерантно и промовирајќи декаденција.

 

ММФ и Светска банка започнаа како цел за општо добро, завршија како контролна алатка против глобалниот југ.

 

Холивуд требаше да биде САД што ја споделува својата култура, тој стана алатка за перење мозок што извезува американска декаденција.

 

Интернетот требаше да ги демократизира информациите и слободата на говорот, тој стана контролна алатка

 

Западната демократија требаше да биде израз на народот, таа стана алатка на раздели и владеј, алатка на контрола и угнетување.

Превземено од Твитер профил Angelo Guliano