Ван Хојте

Ван Хојте

Бидејки Фејсбук ги брише овие слики, на Дудинка нека стојат за да се види кој педер ни ја еба државата.